มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                       งานสารบรรณ...กำหนดเวลาปิดรับเอกสารเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าเวลา 11.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00 น.

 

พิธีมอบทุนการศึกษาจากคุณสุจินดา ชุณหชาคร จำนวนเงิน 1,000,000 บาท
แก่นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  เมื่อวันศุกร์ที่
31 สิงหาคม พ.ศ.2561  ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์

 

 

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศการจัดซื้อ / จัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์