มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                       งานสารบรรณ...กำหนดเวลาปิดรับเอกสารเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าเวลา 11.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00 น.
ภาพกิจกรรม/โครงการเสวนาและเผยแพร่ความรู้ วันที่
สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2560 18 สค. 60 สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2560
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 10 สค. 60 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
รวมพลังแห่งความภักดี 27 กค. 60 รวมพลังแห่งความภักดี
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตร ว่าด้วยงานสารบรรณ 9 มิ.ย. 60 รอบรู้งานสารบรรณ
เทศกาลสงกรานต์ 12 เม.ย. 60 พิธีสงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่
การจัดทำสัญญาจ้างและการต่อสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 16 พค. 59 การทำสัญญาจ้าง และการต่อสัญญาจ้าง
ผู้บริหารพบบุคคลสำคัญในจังหวัดนครปฐม เนื่องในวันปีใหม่ 2559 4 มค. 59 ผู้บริหารพบบุคคลสำคัญในจังหวัดนครปฐม เนื่องในวันปีใหม่ 2559
งาน"สามัคคีสี่สัมพันธ์ สร้างสรรค์สำนักงาน ครั้งที่6 29 ธค. 58 สามัคคีสี่สัมพันธ์ สร้างสรรค์สำนักงาน ครั้งที่6
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีและพลังของแผ่นดิน 2558 4 ธค. 58 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
งานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เทิดไท้ธีรราชบดินทร์ สืบสาน รังสรรค์ศิลป์มรดกไทย 26 พย. 58 งานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (2)