มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                       งานสารบรรณ...กำหนดเวลาปิดรับเอกสารเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าเวลา 11.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา - แม่โขง (ACMECS)

เชิญชวนชาวไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือ

   

งานทับแก้ววิชาการ ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “พระทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์”

 มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้กำหนดจัดงานทับแก้ววิชาการ ครั้งที่ 4  ในหัวข้อขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”

 มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญทุกท่านแสดงถึงความจงรักภักดีและร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 89 “รวมพลังแห่งความภักดี” ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.00 น. ณ หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร..................................................................................................................................................................................................................

 

ทับแก้ววิชาการ ครั้งที่3 “Silpakorn Next Step”

 กิจกรรมในงานทับแก้ววิชาการ ครั้งที่