มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                       งานสารบรรณ...กำหนดเวลาปิดรับเอกสารเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าเวลา 11.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00 น.

การปฏิบัติตัวและการวางตัวโดยทั่วๆ ไป     การปฏิบัติตัวและการวางตัวโดยทั่ว ๆ ไป ไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยงอาหารประเภทใด  ต้องทำอย่างไร
เขียนโดยพัชรินทร์  ทรงสุโรจน์  งานสารบรรณ  กองงานวิทยาเขต  เพื่อนำมาเป็นเกร็ดความรู้ 
ในสาระน่ารู้