มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                       งานสารบรรณ...กำหนดเวลาปิดรับเอกสารเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าเวลา 11.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00 น.

ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญทุกท่านแสดงถึงความจงรักภักดีและร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 89 “รวมพลังแห่งความภักดี” ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.00 น. ณ หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.................................................................................................................................................................................................................. กิจกรรมประกอบด้วย การร่วมร้องเพลงชาติ  ปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ร่วมร้องเพลงพ่อของแผ่นดิน เพลงสรรเสริญพระบารมี และพิธีถวายความเคารพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช .................................................................................................................................................................................................................... แต่งกายสุภาพ ไว้ทุกข์