มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                       งานสารบรรณ...กำหนดเวลาปิดรับเอกสารเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าเวลา 11.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00 น.

ขอเชิญลงชื่อยืนยันให้มี "สภาคณาจารย์และพนักงาน" เพียงสภาเดียว ขอเชิญลงชื่อยืนยันให้มี "สภาคณาจารย์และพนักงาน" เพียงสภาเดียว ดูรายละเอียดได้ที่ >> https://www.facebook.com/PR.Silpakornsanamchandra/posts/971396269605191เว็บไซต์สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร >> http://www.senate.su.ac.th/index.php/th/home