มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                       งานสารบรรณ...กำหนดเวลาปิดรับเอกสารเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าเวลา 11.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00 น.

งานทับแก้ววิชาการ ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “พระทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้กำหนดจัดงานทับแก้ววิชาการ ครั้งที่ 4  ในหัวข้อ พระทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องจากเป็นห้วงเวลาแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่  28 – 30 สิงหาคม 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา รวมถึงการให้บริการวิชาการในการนำเสนอความรู้ทางวิชาการและวิจัยให้กับนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจ โดยมีการจัดกิจกรรมของแต่ละคณะวิชา/หน่วยงาน  อ่านรายละเอียดที่ https://www.facebook.com/PR.Silpakornsanamchandra/