มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                       งานสารบรรณ...กำหนดเวลาปิดรับเอกสารเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าเวลา 11.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00 น.

ติดต่อ 

ติดต่องานสารบรรณ
หมายเลขโทรศัพท์ภายนอก (กลาง)   034 - 253910 - 19  
    034 - 253840 - 44  
หมายเลขโทรศัพท์ภายนอก (ตรง) 034 - 255791  
โทรสาร   -  
         
ชื่อ - นามสกุล
          เบอร์โทรภายใน 
 นางนิศารัตน์  พ่วงสมจิตร  (หัวหน้างาน)    22130  
 นางสาวเอมอร  สุดชารมย์    22131  
นางสาวพัชรินทร์ ทรงสุโรจน์
22103
นางสาวขนิษฐา อินทร์ปัญญา
22131
นางสาวปวีณา หอมแก้ว
22131
นายโกวิท ครองระวะ
22131
นายอัครชา ชุมพลปกรณ์
22131
นายภูวนาท คำแผง
22131