มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                       งานสารบรรณ...กำหนดเวลาปิดรับเอกสารเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าเวลา 11.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00 น.

ติดต่อ 

ติดต่องานแผนงานและวิเทศสัมพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์ภายนอก (กลาง) 034-253-10-19

034-253840-44
หมายเลขโทรศัพท์ภายนอก (ตรง) 034-219193
   
   
ชื่อ-นามสกุล        เบอร์โทรภายใน
นางสาวนุชจรี            มิตรเจริญถาวร (หัวหน้างาน)   22160  
นางสาววริษา     ติยะภูมิ                22162