มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                       งานสารบรรณ...กำหนดเวลาปิดรับเอกสารเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าเวลา 11.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00 น.

ถวายราชสดุดี รัชกาลที่9 บุคลากรของสำนักงานอธิการบดี และกองบริการอาคารสถานที่และยานพาหนะฯ 
เข้าร่วมพิธีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายราชสดุดี
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560
ในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 08.15 น.
ณ หน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  

 

 

 
วันที่: 
4 ธค. 60