มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                       งานสารบรรณ...กำหนดเวลาปิดรับเอกสารเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าเวลา 11.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00 น.

บทความดี ๆ ของงานสารบรรณ ในสาระน่ารู้มีมาให้อ่านกันแล้วคร้า                งานสารบรรณ  กองงานวิทยาเขต  ได้จัดทำบทความเพื่อเผยแพร่ให้กับผู้สนใจ จำนวน 3 เรื่อง
ด้วยกัน  ได้แก่  1  การนั่งที่ถูกวิธี  เขียนโดย พัชรินทร์  ทรงสุโรจน์  2  เทคนิคการเกษียนหนังสือราชการ
เขียนโดย  นิศารัตน์  พ่วงสมจิตร  และ 3  ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ  เขียนโดย  เอมอร  สุดชารมย์
ทั้ง  3  หัวข้อนี้เข้าไปอ่านกันที่ สาระน่ารู้