มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                       งานสารบรรณ...กำหนดเวลาปิดรับเอกสารเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าเวลา 11.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกและกำหนดวันสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ลงวันที่ 24 มกราคม 2560 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 19,500 บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัดกองบริการการศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงมีผู้สมัคร ปรากฏรายชื่อและเลขประจำตัวสอบดังนี้

AttachmentSize
(กองบริการ).pdf1.64 MB