มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                       งานสารบรรณ...กำหนดเวลาปิดรับเอกสารเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าเวลา 11.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00 น.

ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องยูวีวิสิเปิ้ลสเปคโตรโฟโตมิเตอร์แบบลำแสงคู่พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด


AttachmentSize
_สอบราคา.pdf98.12 KB
UV.pdf64.46 KB