มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                       งานสารบรรณ...กำหนดเวลาปิดรับเอกสารเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าเวลา 11.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00 น.

ประกาศสอบราคาและราคากลางจัดซื้อเครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด


AttachmentSize
ko.pdf325.59 KB
ko.pdf199.33 KB