มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                       งานสารบรรณ...กำหนดเวลาปิดรับเอกสารเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าเวลา 11.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00 น.

ประกาศสอบราคาและราคากลางพร้อมคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา จำนวน 30 กล้อง


AttachmentSize
J2.pdf321.64 KB
J2.pdf279.01 KB
J2.pdf291.67 KB