มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                       งานสารบรรณ...กำหนดเวลาปิดรับเอกสารเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าเวลา 11.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00 น.

ประกาศสอบราคาและราคากลางพร้อมรายละเอียดจัดซื้อตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ-50 องศาเซลเซียส ถึง-86 องศาเซลเซียส พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด


AttachmentSize
50-86 .pdf291.34 KB
50-80.pdf288.35 KB
spec1 50-80.pdf411.28 KB
spec2 50-80.pdf233.58 KB