มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                       งานสารบรรณ...กำหนดเวลาปิดรับเอกสารเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าเวลา 11.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00 น.

ประวัติเครื่องพิมพ์ดีด     คนรุ่นใหม่แทบจะไม่รู้จักเครื่องพิมพ์ดีด (ธรรมดา)  หรืออาจจะรู้จักเครื่องพิมพ์ดีด   แต่ไม่รู้ประวัติ
ความเป็นมา   ผู้เขียนได้รวบรวมประวัติความเป็นมาของเครื่องพิมพ์ดีดมาเพื่อเป็นเกร็ดความรู้  เขียนโดย
นิศารัตน์   พ่วงสมจิตร   งานสารบรรณ  กองงานวิทยาเขต  ในสาระน่ารู้