มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                       งานสารบรรณ...กำหนดเวลาปิดรับเอกสารเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าเวลา 11.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00 น.

พิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคตพิธีบำเพ็ญกุศเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิต

และร่วมตักบาตรพระสงฆ์ ๑๐ รูป
วันที่  ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๖๐
ณ หน้าอาคารสำนักงาอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

 


 

 

 

 

 

 
 

วันที่: 
12 ตค. 60