มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                       งานสารบรรณ...กำหนดเวลาปิดรับเอกสารเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าเวลา 11.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00 น.

รวมพลังแห่งความภักดี กองงานวิทยาเขต และกองบริการอาคารสถานที่ และยานพาหนะ  พระราชวังสนามจันทร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร
ร่วมจัดโครงการ "รวมพลังแห่งความภักดี"  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์  บดินทรเทพยวรางกูร  เฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
วันพฤหัสบดีที่  27  กรกฎาคม  2560  

 

โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วง คือ
        1.  ช่วงเช้ากิจกรรมตักบาตรข้าววสารอาหารแห้ง  ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี
        2.  ช่วงบ่ายกิจกรรมปลูกต้นโกงกางและปลูกต้นแสม  ณ  ศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษ์ฟื้นฟู
             ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมหาชัยฝั่งตะวันออกสมุทรสาคร        


 

วันที่: 
27 กค. 60