มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                       งานสารบรรณ...กำหนดเวลาปิดรับเอกสารเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าเวลา 11.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00 น.

รายชื่อผู้ผ่านการสอบฯ (ข้อเขียน/ปฏิบัติ) และมีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี