มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                       งานสารบรรณ...กำหนดเวลาปิดรับเอกสารเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าเวลา 11.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00 น.

สาระน่ารู้ 

  เรื่องน่ารู้
 เก็บมาฝากโดย
     
     บุคลิกที่เหมาะสมกับเลขานุการผู้บริหาร พัชรินทร์   ทรงสุโรจน์
     

   หน้าที่ของเลขานุการผู้บริหาร

พัชรินทร์   ทรงสุโรจน์
     
     มนุษยสัมพันธ์ในงานเลขานุการ พัชรินทร์   ทรงสุโรจน์
     
        มารยาทและการวางตัวในการเข้าสังคมของเลขานุการ  พัชรินทร์   ทรงสุโรจน์
     
     มารยาททั่วไปในการรับประทานอาหาร พัชรินทร์   ทรงสุโรจน์
     
     วิธีการต้อนรับสำหรับงานเลขานุการ พัชรินทร์   ทรงสุโรจน์
     
     คำที่มักเขียนผิดกันบ่อย ๆ นิศารัตน์   พ่วงสมจิตร
     
    ปัญหาที่พบบ่อยเกี่ยวกับงานรับ - ส่งเอกสาร
ภคปภา   นาถะพินธุ
     
    ประวัติเครื่องพิมพ์ดีด นิศารัตน์   พ่วงสมจิตร
     
   การวางตัวและมารยาทในงานเลี้ยง พัชรินทร์   ทรงสุโรจน์
     
   มาตรฐานการจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ พัชรินทร์   ทรงสุโรจน์
     
   การรับประทานอาหารแบบบุฟเฟต์ พัชรินทร์   ทรงสุโรจน์
     
   ร่างหนังสืออย่างไรดี  นิศารัตน์   พ่วงสมจิตร
     
  การให้บริการที่ดีและมีประสิทธิภาพ เอมอร   สุดชารมย์
     
  การนั่งให้ถูกวิธี  พัชรินทร์   ทรงสุโรจน์
     
  เทคนิคการเกษียนหนังสือราชการ นิศารัตน์   พ่วงสมจิตร
     
  ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ เอมอร   สุดชารมย์
     
  เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ เอมอร   สุดชารมย์
     
   มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน พัชรินทร์   ทรงสุโรจน์
     
   การเขียนข่าวที่ดี     กนกรัตน์   พรประเสริฐ
     
  การสร้างความประทับใจ...ในการให้บริการ     ภคปภา  นาถะพินธุ
     
    การจัดการประชุม

 พัชรินทร์   ทรงสุโรจน์