มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                       งานสารบรรณ...กำหนดเวลาปิดรับเอกสารเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าเวลา 11.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00 น.

สาระน่ารู้ " มาตรฐานการจัดเก็บเอกสาร" และ "การรับประทานอาหารแบบบุฟเฟต์"      มาตรฐาานการจัดเก็บเอกสาร  และ  การรับประทานอาหารแบบบุฟเฟต์  มีเนื้อหาสาระ และ
ความเป็นมาอย่างไร เขียนโดยพัชรินทร์  ทรงสุโรจน์  งานสารบรรณ  กองงานวิทยาเขต  เพื่อนำมาเป็น
เกร็ดความรู้  
ในสาระน่ารู้