มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                       งานสารบรรณ...กำหนดเวลาปิดรับเอกสารเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าเวลา 11.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00 น.

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เมื่อวันที่  10  สิงหาคม  2560
  กองงานวิทยาเขต  ร่วมกับ กองบริการอาคารสถานที่ และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์  
จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9  
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา  วันที่  12  สิงหาคม  2560  
ณ  ตึกสำนักงานอธิการบดี  พระราชวังสนามจันทร์ เวลา  08.45 น.
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาเจรา  พัฒนถาบุตร รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์
 เป็นประธานในพิธี  นำกล่าวถวายคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล  และร่วมลงนามถวายพระพร
วันที่: 
10 สค. 60