มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                       งานสารบรรณ...กำหนดเวลาปิดรับเอกสารเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าเวลา 11.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00 น.


งานทับแก้ววิชาการ ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “พระทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์”

 มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้กำหนดจัดงานทับแก้ววิชาการ ครั้งที่ 4  ในหัวข้อขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”

 มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญทุกท่านแสดงถึงความจงรักภักดีและร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 89 “รวมพลังแห่งความภักดี” ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.00 น. ณ หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร..................................................................................................................................................................................................................ทับแก้ววิชาการ ครั้งที่3 “Silpakorn Next Step”

 กิจกรรมในงานทับแก้ววิชาการ ครั้งที่บทความดี ๆ ของงานสารบรรณ ในสาระน่ารู้มีมาให้อ่านกันแล้วคร้า

                งานสารบรรณ  กองงานวิทยาเขต  ได้จัดทำบทความเพื่อเผยแพร่ให้กับผู้สนใจ จำนวน 3 เรื่อง
ด้วยกัน  ได้แก่  1  การนั่งที่ถูกวิธี  เขียนโดย พัชรินทร์  ทรงสุโรจน์  2  เทคนิคการเกษียนหนังสือราชการขอเชิญร่วมงาน “สานสายใยหนังใหญ่สองแผ่นดิน เยือนถิ่นศิลป์เริงร่ามหาสงกรานต์”

 ขอเชิญอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมชมงาน “สานสายใยหนังใหญ่สองแผ่นดิน เยือนถิ่นศิลป์เริงร่ามหาสงกรานต์” (The Large Shadow Puppetry of Two KingdomsIn the Land of Arts and Maha Songkran Festival )