มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด                       งานสารบรรณ...กำหนดเวลาปิดรับเอกสารเข้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้าเวลา 11.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00 น.

การสำรวจความพึงพอใจรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการ

กองงานวิทยาเขต สำนักงานอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์

 
 

 

AttachmentSize
จำแนกตามหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 25531.95 MB
กองงานวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 25534.28 MB
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25532.77 MB
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25522.75 MB
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25511.03 MB